Banky výukových metod

Výukové metody pro učitele i zvědavce
Nacházíte se na stránce, která nabízí databázi výukových metod, technik či postupů moderního vyučování. Předkládané metody vycházejí z principů procesu formativního hodnocení (responzivního vzdělávání či vnímavého učení), kritického myšlení a pomáhají učiteli vést interaktivní výuku a komunikovat se studenty o procesu učení. Učení je pro nás „neustálou zpětnou vazbou: ŽÁK – UČITEL – UČITEL – ŽÁK, která pomáhá žákům se v učení zlepšovat a učitelům vyvíjet se.“
Při vyhledávání pomůže filtr dle zaměření metody.
Filtr metod
Filtr výukových metod

Nastavení stejného pozadí

Kategorie metody
Aktivizace studentů
Popis metody

Prostě si všichni nastaví stejné pozadí jako někdo – jako učitel, jako Anička.. řeknete že jsou u ní v obýváku. Je to vtipný, musejí na začátku hodiny udělat nějakou akci, můžete takhle podpořit nějakého odstrčeného studenta. Nebo jim rozposlat obrázek, že se dneska budete učit všichni třeba ve vesmírný lodi, když budete probírat vesmír… Nebo si každý může nastavit vlastní vesmírnou loď a popsat ji co to je za typ..

Pomůcky

MS Teams

Tříbarevný test

Kategorie metody
Důkazy o učeníPráce s chybouSebehodnoceníVrstevnické hodnocení
Popis metody
 1. Zadáme test např. o 6 – 8 otázkách, studenti ho vyplní sami jednou barvou
 2. Studenti si test vymění, ideálně náhodně ve třídě, upraví, co by napsali sami jinak – jinou barvou
 3. Společný rozbor testu s učitelem či podle materiálů (prezentace, web, učebnice) – korigované odpovědi student napíše třetí barvou
 • Vytvořit dostatek místa pro odpovědi – mohou být až třikrát korigované.
 • Je třeba vést studenty skutečně k používání barev (ideálně nastavit si stejné barvy v případě častějšího používání, např. modře vyplní sami, zeleně opraví spolužák, červeně správná odpověď korigovaná učitelem), jinak nebývají motivováni psát si „neověřené“ odpovědi a bojí se udělat chybu – bojí se psát si to „špatně“.
 • Na konci testu je vhodné zařazovat pravidelně otázky – např.:
  • Kolik jsem toho měl správně sám?
  • Jsem s tímto výsledkem spokojený?
  • Test považuji za lehký, těžký? Proč?

Rozvíjíme sebereflexi aj.

Veronika Vitošková

Pomůcky

Vytvořený test (tisk či online)

Příklady využití
1)
Opakování látky Začínání s novou látkou - vytvoří se „prekoncept“ – co žáci o látce vědí
Zdroje informací

„SEMAFOR“

Kategorie metody
SebehodnoceníVrstevnické učení
Popis metody

Postup:

 1. Studenti pracují na zadaném úkolu
 2. V průběhu práce (např. po několika minutách) vyzve učitel studenty k tomu, aby před sebe či vedle sebe viditelně umístili symbol. Učitel vyzve studenty k tomu, aby se rozhlédli po třídě a případně vyhledali pomoc či sami poskytli pomoc spolužákům.
 3. Cyklus lze opakovat několikrát během vyučovací jednotky.

Doporučuje se např. barevné označení (ale lze být i jinak kreativní):

 • Zelená – vím si rady, mohu pomoct
 • Žlutá – pracuji, nerušit, prosím
 • Modrá – potřebuji pomoc spolužáka
 • Červená – zkusil jsem už vše, nevím si rady, potřebuji učitele

Studenty je třeba k vzájemné pomoci postupně vést

Veronika Vitošková

Pomůcky

Karty s barvou či symbolem pro každého žáka

Příklady využití
1)
Při samostatné práci (v procesu učení se).

Tečky

Kategorie metody
Poskytování zpětné vazby studentůmPráce s chybouVyhledávání informací
Popis metody

Učitel při opravování práce udělá tečku vedle studentova textu. Chybu neoznačí – jen vedle v řádku. Počet teček odpovídá počtu chyb. Student pak sám např. za pomoci zdrojů (učebnice, zápisky, web,…) chybu hledá.

Pomůcky

možnost dělat na konci řádku vedle žákova textu tečky

Příklady využití
1)
Při psaní v cizím (i českém) jazyce. Při výpočtech v M, F, Ch aj.
Zdroje informací
1)
Sulková – prezentace o FH, pdf dokument v Teams

Čtyřčtvrtěhodinové hodnocení

Kategorie metody
Poskytování zpětné vazby studentůmSebehodnocení
Popis metody

Odkazuje k myšlence FH – není smyslem hodnotit vše.

Rozložíme-li si hodnocení („známku“) na 4 části, neupracujeme se, ale podpoříme i roli studentů.

 

25 % práce studentů formativně hodnotí učitel

25% práce si studenti hodnotí sami – sebehodnocení

25% práce si studenti hodnotní navzájem – vrstevnické hodnocení

25% práce není hodnoceno vůbec či jen zběžně (studenti si vedou k tomu, že je pro jejich procvičování, pokrok aj.)

 

Vhodně promyslet dopředu, co bude patřit do jednotlivých čtvrtin

Veronika Vitošková

Pomůcky
Zdroje informací

Parkoviště pro otázky – zásobárna otázek

Kategorie metody
Důkazy o učeníMožnost anonymních odpovědíOvěřování porozumění
Popis metody
 • Učitel na začátku hodiny vysvětlí, jakou formou mohou studenti pokládat a kam „ukládat“ otázky.
 • Vhodně např. v časové tísni, když je třeba dodělat nějakou látku a není zcela prostor pro dotazy.
 • Nebo když se látka dokončuje a učitel chce mít jistotu, co si žáci odnesli, zda je vše potřebné vysvětleno.
 • K otázkám od studentů se lze vrátit ještě v dané hodině, či v hodině další (studentům sdělit).
 • Je lepší, když se dotazy skutečně napíší a někam se uloží, jinak si je často studenti do příští hodiny nemusí pamatovat.

Veronika Vitošková

Pomůcky

Platforma pro otázky – např. Jamboard (v online práci)

Ve třídě – papír, tabule, „lepítka“ a flipchart,…

Příklady využití
1)
Kdekoli, v jakémkoli předmětu.
Zdroje informací
1)
Willliam, Leahyová, 2016, Edulab, s. 175

Propustky z hodiny

Kategorie metody
Aktivizace studentůDůkazy o učeníMožnost anonymních odpovědíOvěřování porozuměníSebehodnocení
Popis metody

Učitel v druhé části hodiny vysloví či někam viditelně napíše otázku, která slouží k ověření toho, co si student z hodiny odnáší, do konce hodiny každý student napíše odpověď na tuto otázku.

Relevantní je anonymní i podepsaná forma.

Pomáhá učiteli k v klidu (po hodině) projít odpovědi studentů a následně dle toho upravit výuku v příští hodině

Pavel Červeňák, Veronika Vitošková

Pomůcky

Platforma pro odpověď na otázku (lze anonymně – např. Jamboard, Mentimeter aj. v online výuce, lístečky papíru bez podpisu, nebo s podpisem žáka – v chatu v onlinu, na tabuli ve třídě aj.)

Předem rozmyšlená otázka.

Příklady využití
1)
Kdekoli, v jakémkoli předmětu – ať už učíme znalosti, souvislosti či vedeme studenty k přemýšlení nad tématem.
Zdroje informací
1)
Willliam, Leahyová, 2016, Edulab, s. 7, 79-80

Profil – část 2/2

Kategorie metody
Ověřování porozuměníVrstevnické hodnoceníVyhledávání informací
Popis metody

Princip metody lze aplikovat i samostatně na jiné žákovské práce.

Vytvořené profily z 1. části nehodnotí učitel, ale spolužáci. Každý dostane vypracování někoho jiného a hodnotí. Jedná se o samostatnou práci pro žáky mimo společnou vyuč. hodinu.

 • Profily pojmenovat čísly a poznačit si k sobě do tabulky, které číslo je čí.
 • Tyto profily přidělit jiným žákům, aby každý hodnotil cizí práci.
 • Opět poskytnout stejnou tabulku kritérií, kde do jednotlivých políček žáci zaznamenávají udělená procenta. Na konci tabulky je prostor pro souhrnný komentář. Hodnotitel hodnotí anonymně, nepodepisuje se.
 • Zadal jsem např. ve středu do páteční půlnoci a čas byl dostatečný, stačí tedy několik málo dní na vypracování.
 • Abych předešel neobjektivnímu hodnocení, zavedl jsem pravidlo, že po odevzdání hodnocení si některá namátkově projdu a pokud zjistím, že někde nebylo strženo tolik bodů, kolik mělo, je to zodpovědnost hodnotitele, kterému budou tyto body strženy (tedy už ne autorovi).
 • Všechna vypracování pod čísly nahraju do složky v Teams společně s hodnoceními (pod stejnými čísly), aby se každý mohl podívat na práci všech spolužáků i na všechna hodnocení, ale vše bylo anonymní.

Vlastní zkušenosti:

 • Super je to, že je to přínosné pro žáky a zároveň mi to ušetří čas při zdlouhavém opravování velkého množství prací.
 • Podmínka zodpovědnosti hodnotitele opravdu fungovala, někteří si na hodnocení dali velmi záležet.
 • Při namátkové kontrole jsem někde našel zcela neodpovídající hodnocení (daný žák to ani neprošel) a příslušné body jsem hodnotitelům strhl z jejich vlastní práce, což vedlo ke zhoršení známky.
 • Až budu dělat znovu, budu žádat i hodnocení odevzdané ve formátu PDF. Odevzdávali jako Word, v němž jsou ale obsaženy informace o autorovi dokumentu, takže jsem předělával do PDF já, abych pak mohl nahrát pro všechny.
 • Je otázka, jak zadat práce k hodnocení. Já posílal každému mail s přílohou. Taky by se to dalo vše nahrát do složky v Teams, ale to by snáze indukovalo diskuzi, čí je která práce, což by bylo v průběhu hodnocení nežádoucí.
 • Někteří žáci byli velmi dobře konstruktivně vyhodnotit naprosto nepovedené práce, klíčový je seznam konkrétních kritérií, podle kterých to pak snadno vyhodnotí.
 • Rozhodně doporučuju zadat žákovi na opravu profil něčeho jiného, než co sám tvořil. (Např. když někdo zpracoval fluor, dostal na opravu chlor.) To je donutí vyhledat a posoudit informace k oběma.

Lukáš Tomaník

Pomůcky

Žákovská vypracování profilů z 1. části.

Příklady využití
1)
Použil jsem jako profil halogenu (tj. fluor, chlor, brom nebo jod) namísto svého výkladu učiva o halogenech (udělali jsme společně pouze naprostý základ k tématu v rozsahu cca 15 minut).

Profil – část 1/2

Kategorie metody
Kreativní tvorbaOvěřování porozuměníProcvičení nového učivaSebehodnoceníVrstevnické učeníVyhledávání informací
Popis metody

Žáci mají za úkol zpracovat nějaký fenomén (např. chemický prvek, literárního autora atd.) ve stylu sociálních sítí. Část 2/2 pak pracuje s vytvořenými profily a spočívá v sebehodnocení žáků, ale lze udělat pouze část 1 a hodnotí učitel.

Zadání obsahuje velmi konkrétní kritéria hodnocení. Učíme tím žáky v průběhu práce na projektu neustále vyhodnocovat, jestli jejich práce vůbec splňuje původní kritéria.

 • Vytvořit zadání včetně detailních kritérií hodnocení (co konkrétně je hodnoceno a kolik procent z celkového hodnocení tato položka činí). Zájemcům mohu poskytnout šablonu.
 • Zadat žákům s tím, že konkrétní podoba je na nich. Nechat na vypracování aspoň týden.

Vlastní zkušenosti:

 • Kritéria musí být opravdu zcela konkrétní, zvlášť, pokud chci pokračovat částí 2/2.
 • Žáci stejně nezvládají kontrolovat svou práci podle zadaných kritérií, ani když jsou explicitně vypsaná. Je dobré udělat i tabulku, kde si můžou každý bod odškrtnout fajfkou. Šablonu mohu zájemcům dodat.
 • S ohledem na pokračování 2/2 je dobré dát do kritérií i formát odevzdání (např. soubor PDF) a hlavně podmínku žádné podpisy.
 • Výsledky jsem byl velmi mile překvapen, některé to tak bavilo, že vytvořili i reálně Instagramové účty.
 • Práce nemusí nutně dodržet grafiku žádné sociální sítě, jde jen o ten styl představení/osobních informací.
 • V zadání si žáci mohli vybrat, jestli zpracují sami, nebo ve dvojici.

Lukáš Tomaník

Pomůcky

Vytvořené zadání včetně detailních kritérií hodnocení.

Příklady využití
1)
Použil jsem jako profil halogenu (tj. fluor, chlor, brom nebo jod) namísto svého výkladu učiva o halogenech (udělali jsme společně pouze naprostý základ k tématu v rozsahu cca 15 minut).

Zkouškové období

Kategorie metody
Důkazy o učeníPoskytování zpětné vazby studentůmSebehodnocení
Popis metody

Efektivní metoda testování zejména v online prostředí. Žáci mají místo dvou hodin zkouškové období s termíny, na které se dopředu zapisují.

 • Dopředu vytvořit editovatelnou tabulku, lze dát přímo excelovský soubor do Souborů v Teams (mimo složku Studijní materiály), aby se do ní mohli žáci zapisovat.
 • Alespoň týden dopředu (lépe už na začátku probíraného bloku) žáky seznámit se způsobem zkoušení, aby s tím počítali.
 • Týden dopředu poskytnout tabulku s termíny, na které se žáci zapíší.
 • V daný termín zavolat žákovi/skupině žáků přes Teams a provést ústní zkoušení.
 •  V průběhu zkoušení se vyhnout jakémukoliv hodnocení toho, co žák říká. Vyhradit si 1–2 minuty na konci, kdy požádáme žáka, aby zhodnotil svůj výkon a navrhl si známku. Poté hodnotí  vyučující, říká žákovi přesně, na co odpověděl zcela správně, na co odpověděl částečně správně a případně které otázky nezvládl. Shodnou se na známce.
 • Žák se tedy namísto dvou hodin jen krátce sejde na zkoušení s učitelem.

Vlastní zkušenosti:

 • Dá se udělat, aby nezabralo více času, než by zabralo samotné trvání dvou hodin. Udělají se 15ti-minutové termíny vždy pro tři žáky. Telefonuji se všemi třemi současně, ale hodnocen je každý za svůj výkon. Pokud někdo podává výborný výkon, mohu mu při zkoušení věnovat méně času a více strávit s jiným z trojice.
 • Pokud si pro sebe dopředu sepíšete otázky, odsýpá to rychleji a jsou kvalitnější než vymyšlené za běhu.
 • Ačkoliv žák z namísto dvou hodin stráví jen 15 minut telefonátem, mám zkušenost, že se většina pečlivě připravuje a čas tomu skutečně věnuje.
 • Mám zkušenost, že je to pro žáky značná motivace, která je donutí se dané téma skutečně naučit.
 • Nevadí, že se žáka stihnu zeptat jen na zlomek toho, co jsme se za např. daný měsíc učili, protože on se to musel naučit všechno.
 • Mám zkušenost, že žáci si většinou navrhují horší známku, než jakou bych jim dal já. To je pak pro mě příjemná situace, když jim mám udělit známku, protože s nimi buď souhlasím (řekli to oni, ne já), nebo jim dám známku lepší. Díky tomu taky žáci proti známce nikdy neprotestují a rozumí tomu, proč ji dostali.

Lukáš Tomaník

Pomůcky

Připravená editovatelná tabulka s termíny (Google Tabulky nebo Excel přímo v Teams), (list otázek)

Příklady využití
1)
Používám k závěrečnému testování osvojení si učiva za poslední měsíc. Ale nedělám každý měsíc.

Úniková hra v MS Teams

Kategorie metody
Aktivizace studentůDůkazy o učeníOvěřování porozuměníProcvičení nového učivaVrstevnické hodnoceníVrstevnické učení
Popis metody

Hra je poměrně složitá na sestavení, ale v hodině pak vše funguje samo, učitel jenom „dohlíží“ (sleduje spolupráci studentů, způsob hry).

Popis: Hra běží ve vámi nově vytvořených týmech v MS Teams – ty představují místnosti, kterými hráči procházejí. V každé místnosti hráče čeká jeden úkol (aktivita  v prostředí online aplikace), po jeho splnění dostávají klíč do další místnosti, v poslední získávají pokyn k návratu do hlavní schůzky. Klíč je kód týmu v MS Teams.

Jak na to:

 1. zvolit si okruh znalostí, které bude hra obsahovat (tematický celek k opakování nebo 1 nové učivo)
 2. zvolit si téma únikové hry a tedy příběh (ideální, když alespoň trochu koresponduje s obsahem učiva – například Hydrosféra jako tem. celek + film Titanic jako příběh pro hru)
 3. vybrat počet místností (aktivit), které studenti budou muset zvládnout – záleží na časové náročnosti aktivit (např. 30min hry = 4 x 5min aktivita + 10min na čtení průvodních textů ke hře, otevírání aplikací)
 4. rozčlenit si obsah na jednotlivé části – dle jejich formy (definice, fakta, videa, obrázky, grafy) nebo dle obsahu (např. jezera, řeky, oceány, podzemní toky).
 5. Důležité je myslet na to, že každá část bude zpracována v 1 aplikaci, kterou ve hře vyžijete, a musí tomu tedy obsahově odpovídat:
  • pexeso (možnost využití dvojice obrázek-slovo, video-slovo, zvuk-slovo) – Learningapps
  • hra Milionář (vědomostní kvíz, slovní) – Learningapps
  • kvíz ANO/NE (slovo,obraz) – Learningapps
  • zjištění informací na webu (lze využít i např. google maps, google street view) a doplnění    údajů do vámi vytvořené tajenky
  • odemykání zámků (doplnění slov/vět) – Flippity Scavenger hunt
  • zhlédnutí videa a doplnění do vámi vytvořené tajenky
  • slovní doplňovačky, spojování dvojic z kupy, označování na mapě, doplnění na časovou osu atd. (vše zmíněné tady v Learningapps)
 6. naplnění aplikací obsahem*
 7. vytvoření týmů v MS Teams představujících jednotlivé místnosti hry – zatím beze jména – jde jenom o počet – souhlasí s počtem aktivit a tedy počtem obsahových částí
 8. napsání jednoduchého příběhu hry – děj nebude prezentován jako celek – musí být rozložitelný do jednotlivých místností – proto musí mít časovou i dějovou návaznost:
  • první místnost: uvedení do děje + propojení s obsahem první aktivity (např. Jsme teď v lese, medvěd ztratil klíč od svého brlohu. Pomoz mu ho najít.)
  • druhá místnost: navázání na dej z předešlé místnosti, případně i vyzdvižení úspěchu ze zvládnutí aktivity + pobídnutí k nové aktivitě (např. Medvěd díky tobe konečně může domů! Ale co tam nenašel! Celá jeho knihovna převrácená na zemi. Pomoz mu knihy uspořádat.)
  • děj pokračuje dle počtu místností
  • v poslední místnosti již nebude aktivita, proto nutné jenom oznámit výhru a přidat pokyn k návratu do hlavní schůzky
 9. pojmenování místností v Teams dle posloupnosti v příběhu (např. Les, Brloh, Rybník, Loď)
 10. *= Každá aktivita musí končit kódem následující místnosti (Teams týmu), aby se studenti mohli ve hře pohybovat z místnosti do místnosti. Aplikace Flippty a Learningapps umí po správném vyplnění na konci vygenerovat textové pole, kde se dá kód vložit. Pokud budete jako aktivitu požadovat zjištění informací na webu/shlédnutí videa a doplnění do tajenky, řešením tajenky bude kód následující místnosti. Jak zjistit kódy místností v Teams? https://www.youtube.com/watch?v=MRFJUYUuPKk 1:30-2:30

Zadávání hry v hodině:

Jak to budeme dělat? – Skupinová práce, úniková hra. Kdo chce vysvětlit, o co se jedná? (odemykat místnosti plněním úkolů až do cíle) – takhle ale online tady v Teams.

 • rozdělení do týmů (automaticky, náhodně)
 • postupně budete procházet místnosti (=týmy) tady v Teams

Jak se dostanete do první místnosti (týmu) a co tam budete muset udělat na postup dál?

 • pomocí kódu. Umí to někdo? (sdílet jako učitel svojí obrazovku – ukázat v Teams vpravo nahoře „připojit se k týmu nebo vytvořit nový, Připojit se k týmu pomocí kódu, zadat kód)
 • v každém týmu 1 příspěvek – popis kde jste, co se děje + 1 link na 1 aktivitu (prostředí webové/obrázek s tajenkou) – vyřešit – na jejím konci kód do další místnosti (týmu) – zase přihlášení, stejně
 • poslední místnost jenom pokyn bez linku

Jak pracovat jako skupina? – Buď jeden sdílení a obsluha, hraní pak společně. Nebo každý sám a vzájemná podpora slovně ve skupině v průběhu hry – u obou SPOLUPRACOVAT!

Pak info, že první kód studenti dostanou v chatu, až budou rozděleni v skupinách. Rozdělení studentů do skupin. Prohlížení jednotlivých skupin. Na konci reflexe společně v hlavní schůzce.

Praktické informace:

 • může být náročné si uvědomit, jak vše do místností „naskládat“ – první tým obsahuje první popisek + první aktivitu uvnitř které je ale už kód do druhé místnosti; druhý tým obsahuje druhý popis ale i s navázáním na úspěch v první aktivitě, druhou aktivitu s kódem třetí místnosti atd.
 • při zadávání kódu první místnosti studentům v hodině nutno počkat, až budou ve skupinách (jinak by začali dřív), zaslat jako oznámení do chatu všech skupin – chat hlavní schůzky už pak nevidí
 • do poslední místnosti je dobré dát pokyn k napsání učiteli do soukromého chatu – přesná informace, kdy která skupina dohrála
 • také v poslední místnosti dobré dát kromě pokyn v vrácení se do hlavní schůzky i nějaké zadání, co v čase bez učitele a ostatních spolužáků v té schůzce dělat (např. společná reflexe hry, vyhodnocení spokojenosti se spoluprací ve skupině, nebo další krátké zadání – pracovní list apod.)
 • vhodné studenty ke hře dostatečně motivovat
 •  ke zvážení je hodnocení dle rychlosti jednotlivých skupin – může vést k „odfláknutí“ hry, práci jenom nejrychlejšího z týmu apod. – dobré ocenit všechny úspěšné hráče, ale zohlednit i rychlost (např. větší váha známky)

Petra Misálová

Pomůcky

Přípravy z hodin(y), jiné online aplikace (flippity, learningapps, padlet..) nebo videa/obrázky atd., znalost skupinové výuky v Teams

Příklady využití
1)
procvičení tematického celku
Zdroje informací

Kahoot

Kategorie metody
Aktivizace studentůDůkazy o učeníOvěřování porozuměníPoskytování zpětné vazby studentůmProcvičení nového učiva
Popis metody
 1. Vytvoření kvízu či výběr z široké databáze (důležitá je kontrola, zda otázky vyhovují a zda čas na odpovědi stačí)
 2. Sdílení obrazovky studentům – na obrazovce instrukce s unikátním kódem pro přihlášení do kvízu
 3. Odklikávání otázek
 4. Po skončení kvízu možnost využít statistiky úspěšnosti jednotlivých účastníků, obtížných otázek,… (více Kahoot reports – Lucie Tutrová)

Základní bezplatná verze nabízí pouze omezený repertoár možností a nástrojů, po přihlášení lze ovšem zařídit upgrade v několika cenových relacích v rozsahu 5€-20€. Placené verze nabízejí širší možnosti typů otázek, větší multimediální databázi, apod.

Pomůcky

Počítač pro obsluhu kvízu, mobil / tablet / jiný počítač pro účast v Kahootu

Příklady využití
1)
Opakování látky, závěrečná fáze osvojování dovednosti či látky
Zdroje informací
1)
www.kahoot.com, www.kahoot.it https://www.youtube.com/user/getkahoot